ИНДУСТРИСКИ КОМПРЕСОРИ

Завојни компресори до 13 бар, клипни компресори до 40 бар.

Kлипни компресори до 40 бар

прочитај повеќе ...


ИНДУСТРИСКА ПНЕВМАТИКА

цилиндри, распределители, групи за подготвока на воздух, спојки за црева, црева, ...

прочитај повеќе ...


Електро-магнетни вентили за воздух, вода, пареа

прочитај повеќе ...

www.devit.com.mk